Angay ba i-extend ang quarantine dinhi sa sugbo?

283 views
0
0 Comments

Angay ba i-extend ang quarantine dinhi sa sugbo?

Changed status to publish
0

sa akong opinion, ok ra nga general quarantine ang probincya sa sugbo (nka mask kung mugawas nya social distancing gihapon, etc). Kinahanglan mo move na atong ekonomiya

Answered question
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.