More Quotes for you


Kapeng mainit para sa Pan na mainit

Kapeng mainit para sa Pan na mainit sa sayong kabuntagon!

Kapeng Mainit sa Bugnawong Kabuntagon

Kalami tagamtamon kung mainitan ang imong tyang sa’yo sa mabugnawong kabuntagaon

Kanindot sa Pahiyom

Kanindot sa Pahiyom labi pa ug maka pangape na, tara.. kape ta..

Kanindot sa Kabuntagon

Kanindot  sud-ungon sa sayong kabuntagon inubanan ug init nga kape!

Duka pa sayo sa buntag

Kay duka pa sayo sa buntag, imni na kanag mainit na kape!