Kapeng Mainit sa Bugnawong Kabuntagon

July 12, 2020 by admin2 • 0 Comments

Kalami tagamtamon kung mainitan ang imong tyang sa’yo sa mabugnawong kabuntagaon