Kanindot sa Kabuntagon

July 12, 2020 by admin2 • 0 Comments

Kanindot  sud-ungon sa sayong kabuntagon inubanan ug init nga kape!