Duka pa sayo sa buntag

July 12, 2020 by admin2 • 0 Comments

Kay duka pa sayo sa buntag, imni na kanag mainit na kape!